รายละเอียดสินค้า

  • ชุดทดลอง PIC แบบมัลติ-โปรเซสเซอร์ รุ่น Skit-PIC Station3i (เลิกผลิต)
ชุดทดลอง PIC แบบมัลติ-โปรเซสเซอร์ รุ่น Skit-PIC Station3i (เลิกผลิต)  [Out of stock]
 
รหัสสินค้า : Pic-001
ยี่ห้อ : INEX
รุ่น : Skit-PIC Station3
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :3500.00 ฿
[Out of stock]
รายละเอียดสินค้า :

บอร์ดทดลองเพื่อเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ที่มาพร้อมกับการรองรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC พร้อมกันถึง 3 ตัว โดยสามารถใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ทั้งอนุกรม 10F, 16F และ 18F
ผู้ใช้งานสามารถทำการโปรแกรมและรันไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ทำงานร่วมกันได้พร้อมกัน 3 ตัว
ทำให้สามารถทดลองการทำงานในแบบมัลติ-โปรเซสเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยความแตกต่างด้านคุณสมบัติและฟังก์ชั่นที่หลากหลายของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ทำให้การเรียนรู้จึงต้องรองรับความหลากหลายนั้นด้วย Skit-PIC Station3 จึงกำเนิดขึ้น เพื่อรองรับความต้องการนั้น ผู้ใช้งานสามารถทำการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ในอนุกรม 10F, 16F และ 18F ได้บนบอร์ดเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นการทดลองการทำงานแยกเป็นอิสระของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละตัว หรือทำงานร่วมกันในแบบมัลติ-โปรเซสเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์บนระบบบัส I2C และ SPI ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาชิปมาสเตอร์และสเลฟและทำการทดสอบการทำงานไปพร้อมๆ กันได้ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้ช่วยลดเวลาในการเชื่อมต่อวงจรลงได้อย่างมาก ด้วยบอร์ดโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ทำให้การพัฒนาโปรแกรมทำได้สะดวกและรองรับกับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มีเฉพาะพอร์ต USB ให้ใช้งาน

สวนของไมโครคอนโทรลเลอร

• มีแจ็ก ICD2 เพื่อต่อกับเครื่องโปรแกรมภายนอก เพื่อโปรแกรมข้อมูลลงในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 ชุด
(เครื่องโปรแกรมมีจำหน่ายแยก แนะนำรุ่น PX-200 หรือ PX-700) แยกจากกันอย่างอิสระ
• บนบอร์ดติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ให้พร้อมใช้งานและมีโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ในอนุกรม 10F อีก 2 ตัว สามารถสลับใช้งานได้
บนซ็อกเก็ต 40 ขา สามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นในอนุกรม 16F/18F ที่มีตัวถัง DIP 40 ขาได้ทุกเบอร์
บนซ็อกเก็ต 18 ขา สามารถติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ในอนุกรม 16F/18F ที่มีตัวถัง DIP 18 ขาได้ทุกเบอร์
บนซ็อกเก็ต 20 ขา สามารถติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อื่นในอนุกรม 16F/18F ที่มีตัวถัง DIP 20 ขาได้ทุกเบอร์
บนซ็อกเก็ต 6 ขา สำรองไว้สำหรับติดตั้งโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ในอนุกรม 10F ซึ่งต้องใช้งานสลับกับไมโครคอนโทรลเลอร์บนซ็อกเก็ต 20 ขา (ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
• ความถี่สัญญาณนาฬิกา 20MHz จากคริสตอล สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC รุ่น 40 ขา และ 4MHz สำหรับรุ่น 18 ขา
• มีจุดต่อขาพอร์ตออกมาครบทุกขา ตามขนาดของไมโครคอนโทรลเลอร์
• ดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรมลงในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง  
• ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมชื่อ PICkit2 รันบนวินโดวส์ ME/NT/2000/XP/Vista หรือสูงกว่า
• เลือกโหมดโปรแกรมและรันด้วยสวิตช์เพียง 1 ตัว พร้อม LED แสดงโหมดการทำงาน ในแต่ละชุดจะแยกกันอย่างอิสระ
• การโปรแกรมสามารถกำหนดค่า Configuration word ได้เต็มรูปแบบจากซอฟต์แวร์

ส่วนเครื่องมือทดลอง

• แหล่งจ่ายไฟ +5V สำหรับทดลอง
• LED มอนิเตอร์ 8 ช่อง ทำงานด้วยลอจิก “1”  
• จุดต่อโมดูล LCD รองรับโมดูล LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด จนถึง 20 ตัวอักษร 4 บรรทัด
• สวิตช์กดติดปล่อยดับ 4 ช่องพร้อมตัวต้านทานพูลอัป
• วงจรเชื่อมต่อกับพอร์ต USB เพื่อทดลองติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่าน USB กับคอมพิวเตอร์
• แหล่งจ่ายแรงดันปรับค่าได้ 0 ถึง 5V สำหรับวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล 4 ช่อง
• ลำโพงเปียโซสำหรับใช้งานอิสระ 1 ชุด
• แผงต่อวงจรขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร จำนวนจุดต่อ 170 จุด
• มีพื้นที่สำหรับสร้างวงจรเพิ่มเติมหรือ Proto-area มีจุดบัดกรี 215 จุดุณสมบัติทางเทคนิค

ประกอบด้วย :
บอร์ด PIC Station-3i, บอร์ดโปรแกรมรุ่น PX-200 ผ่านพอร์ต USB, สาย USB, อะแดปเตอร์,
โมดูล LCD16x2 พร้อมสายเชื่อมต่อ, สายต่อวงจร, ซีดีรอมโปรแกรม เอกสารประกอบการใช้งาน
และหนังสือการทดลอง 3 เล่ม สำหรับ PIC10F222, PIC12F683 และ PIC16F887แก้ไขล่าสุด :