รายละเอียดสินค้า

คู่มือการทดลองเบื้องต้น dsPIC ด้วยโปรแกรมภาษา C กับ MPLAB C30
 
รหัสสินค้า : Book-015
ยี่ห้อ : INEX
รุ่น : ds-PIC-Inex
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :370.00 ฿
รายละเอียดสินค้า : ชื่อหนังสือ : คู่มือการทดลองเบื้องต้น dsPIC Microcontroller ด้วยโปรแกรมภาษา C กับ MPLAB C30
ผู้เขียน : นคร ภักดีชาติ / ณัฏฐพล วงศ์สุนทรชัย / กฤษดา ใจเย็น / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
จำนวนหน้า : 382 หน้า
สารบัญ
บทที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของ dsPIC30F
บทที่ 2 : เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์สำหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F
บทที่ 3 : ซอฟต์แวร์พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F ด้วยโปรแกรมภาษา C
บทที่ 4 : ใช้งานพอร์ตอินพุตเอาต์พุตของ dsPIC และการตอบสนองสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอก
บทที่ 5 : การทดลอง dsPIC30F2010 ติดต่อกับโมดูล LCD
บทที่ 6 : การทดลองใช้งานไทเมอร์ใน dsPIC30F
บทที่ 7 : การทดลองสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้โมดูล UART ใน dsPIC30F2010
บทที่ 8 : การทดลองใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลภายใน dsPIC30F เบื้องต้น
บทที่ 9 : การทดลองใช้งานโมดูลระบบบัส I2C ของ dsPIC30F
บทที่ 10 : การทดลองใช้งานโมดูลเชื่อมต่ออุปกรณ์อนุกรม (SPI) ใน dsPIC30F
บทที่ 11 : การทดลองนับความถี่ด้วยโมดูลตรวจจับสัญญาณใน dsPIC30F
บทที่ 12 : การทดลองใช้งานโมดูลเปรียบเทียบข้อมูลใน dsPIC30F เพื่อสร้างสัญญาณ PWM
บทที่ 13 : การทดลองติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอมใน dsPIC30F2010
บทที่ 14 : การทดลองใช้งานโมดูล MCPWM ใน dsPIC30F2010 เพื่อควบคุมมอเตอร์
บทที่ 15 : การทดลองใช้งานโมดูลเชื่อมต่อตัวเข้ารหัสแบบควอดราเจอร์ (QEI) ใน dsPIC30F
ภาคผนวก : แนะนำฟังก์ชั่นและการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ MPLAB C30
แก้ไขล่าสุด :